HBO MEDEZEGGENSCHAP AWARDS SHORTLIST!

Veel aanmeldingen zijn er ontvangen van jullie en uit het hele land zijn er mensen genomineerd.
De eisen die wij hebben gesteld voor de shortlist waren streng, maar rechtvaardig.
1. De genomineerde moest actief zijn geweest in 2020 in de medezeggenschap of direct iets hebben betekend voor de medezeggenschap.
2. De genomineerde moest dit hebben gedaan voor het hoger beroeps onderwijs.
3. De genomineerde is niet in een functie actief voor Stichting Hbo Medezeggenschap of in 2020 geweest.
4. De genomineerde is langer dan 1 maand in 2020 actief geweest voor de medezeggenschap of zich langer dan 1 maand hiervoor ingezet.
5. De genomineerde was in 2020 geen bestuurder van een landelijke studenten organisatie (LSVb, ISO en LOF).

Door deze selectie criteria hebben wij een aantal afvallers gehad.
Na lezen van alle inzendingen is de volgende shortlist gemaakt:

  • Dennis van der Honing, Hanze Hogeschool, Academieraad SASS
  • Sam van Leeuwen, Hogeschool Rotterdam, Centrale Raad
  • Ambtelijke Secretarissen Opleidingscommissie, Hogeschool Utrecht
  • Daniel Jacobs, HAN, Academieraad / Centrale Raad
  • Jan Bogerd, Hogeschool Utrecht, College van Bestuur

Door omstandigheden is het proces vertraagd volgende maand hebben wij een update.