Bijeenkomst Nationaal Programma Onderwijs

Op woensdag 21 april van 19:00 tot 21:00 houdt Stichting Hbo Medezeggenschap in samenwerking met de Vereniging Hogescholen een interactieve sessie Nationaal Programma Onderwijs.
Door dit Nationaal Programma Onderwijs komt er veel op instellingen af.
College van bestuur en medezeggenschap zullen voor het college jaar 2021-2022 nog besluiten moeten maken.
Dit kan alleen goed verlopen door het samen te doen.

In deze interactieve sessie brengt Kai Heijneman van de Vereniging Hogescholen u op de hoogte van de laatste stand van het nationaal programma. De rol van de medezeggenschap en de rol van het CvB worden besproken.

Maar vooral gaan wij met elkaar in gesprek hoe het hoger beroepsonderwijs invulling kan en wil geven aan dit programma.

Meer informatie over het Nationaal Programma onderwijs:

Inschrijven kan hier: