Samenwerkingspartner

Hbo Medezeggenschap heeft verschillende samenwerkingspartners. Hieronder treft u de samenwerkingspartners waar wij op regelmatige basis samenwerken.

Landelijke Studentenvakbond

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) komt op voor de belangen van heel studerend Nederland! Zij zetten zich in voor beter betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding. De LSVb bestaat uit 10 aangesloten organisatie en heeft haar roots zo echt in het studenten leven zitten. Een van de bekendste diensten die de LSVb aanbied is haar studentenlijn.

Meer informatie: https://www.lsvb.nl

Landelijk Overleg Fracties

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is de tegenhanger van Hbo Medezeggenschap op de universiteiten. Het LOF organiseert verschillende trainingen en bijeenkomsten voor de studenten op de universiteiten. Zij is dan ook nauw betrokken bij de medezeggenschap op de universiteiten.

Meer informatie: https://lofnet.nl

Interstedelijk Studenten Overleg

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) behartigt de algemene belangen van bijna 750.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Het ISO staat voor de ambitieuze en kritische student die betrokken is bij zijn eigen onderwijs. Ook voor de mensen die op weg zijn om zich die kernwaarden eigen te maken staan we klaar.
Van het ISO zijn de studentgeleding van de centrale medezeggenschap lid. Zij hebben dan ook direct inspraak bij het ISO.

Meer informatie: https://www.iso.nl/

Vereniging van medezeggenschapsraden van Hogescholen

Landelijk Overleg Fracties

De VMH is een platform voor alle centrale medezeggenschapsraden in het hoger beroepsonderwijs voor het verbeteren van kwaliteit van bestuur, organisatie en onderwijs in het HBO. Zij richt zich primair op medewerkers in de medezeggenschap en is hiermee de tegenhanger van Hbo Medezeggenschap die zich richt op studenten.

Meer informatie: https://vmh-hbo.nl/

Vereniging Hogescholen

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. Samen met onze leden beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. De hogescholen tellen samen 464.281 studenten en meer dan 55.000 medewerkers.
De Vereniging Hogescholen publiceert jaarlijks cijfers over het hbo in het sectordashboard.

Meer informatie: https://www.vereniginghogescholen.nl