page title icon Over ons

De organisatie

Stichting Hbo Medezeggenschap is sinds 16 januari 2021 de nieuwe naam van Stichting Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM).

Stichting Hbo Medezeggenschap heeft als doel om de studenten in de medezeggenschap bij het hoger beroepsonderwijs te ondersteunen op alle niveaus. Dit doet zij door het organiseren van bijeenkomsten met als doel kennisuitwisseling, het behartigen van de belangen van de medezeggenschap bij verschillende organisaties en het ondersteunen van de medezeggenschap waar zij kan.  

Hbo medezeggenschap kent drie organisatie onderdelen, Raad van Toezicht, het Bestuur en Raad van Advies.
Elke van deze onderdelen kent haar eigen bevoegdheden en werkzaamheden.

Het beleidsplan over 2024 is hier te lezen.

Het Bestuur

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Zo is zij verantwoordelijk voor contacten met raadsleden, het verzorgen van trainingen en evenementen, en de lobby namens de medezeggenschap bij verschillende partners.
Het bestuur van Stichting Hbo Medezeggenschap bestaat meestal uit twee leden die in september voor een collegejaar worden benoemd.

Het huidige bestuur bestaat het bestuur uit:

Idris in ‘t Hof

Rinne Post

Anne-Will Vroom


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vier leden. In de Raad van Toezicht zit minimaal een oud-bestuurslid, oud-achterbanlid, een onafhankelijk lid en een lid aangedragen door de LSVb.
De Raad van Toezicht heeft de formele taak om toezicht te houden op de Raad van Bestuur, het benoemen en ontslaan van bestuurders en het stellen van kaders voor de lange termijn visie van de organisatie.
De Raad van Advies bestaat uit:

 • Dhr. S. Veeke (oud-bestuurder)
 • Dhr L. van Rooien (onafhankelijk lid)
 • Dhr. N. van Gerven (LSVb)

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd. Daarnaast schrijft zij jaarlijks een verslag naar de Raad van Toezicht met haar advies op het concept beleid en concept begroting.
De Raad van Advies wordt gevormd door experts uit de medezeggenschap en bevat ten minste één voormalig-bestuurder.
De huidige Raad van Advies wordt gevormd door:


Voormalige besturen

2021-2022:

 • Benjamin Velge
 • Espoir Gatumba

2020-2021

Het bestuur 2020-2021 bestond uit:

 • Karl van der Linde
 • Louisa Tumiwa

2019-2020

Het bestuur 2019-2020 bestond uit:

 • Karl van der Linde (vanaf 1-10-2020)
 • Maaike Krom (vanaf 1-10-2020)
 • Casper Boks (vanaf 1-9-2020)

2018-2019

Het bestuur van 2018-2019 bestond uit:

 • Richard Gertsen (1-7 t/m 1-9-2019)
 • Nigel van Hattum (1-7 t/m 1-9-2019)
 • Raimond van Mouche (1-7 t/m 1-9-2019)
 • Martin Memelink (1-9-2018 t/m 1-7-2019)
 • Lucia Hoogakker (1-9-2018 t/m 31-12-2018)

2017-2018

 • Richard Gertsen
 • Carline van Breugel