page title icon Partners

Stichting Hbo Medezeggenschap werkt met de volgende partners samen om de studenten in de medezeggenschap zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

logo.png (200×96)

Landelijke Studentenvakbond

Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen

Vereniging Hogescholen