page title icon Seizoenssessies vervangen maandelijkse evenementen

Met ingang van 2024 werkt Stichting hbo medezeggenschap met Seizoenenssessies in plaats van maandelijkse bijeenkomsten. De seizoenssessies zijn lager in frequentie, maar uitgebreider wat betreft programma en inhoud. De evenementen worden waardevoller en toegankelijker voor medezeggenschappers die lang moeten reizen voor het evenement, we zijn er immers voor hbo-ers vanuit heel het land.

Uiteraard is er net zoals als voorheen ruimte voor onderlinge kennisuitwisseling en ontmoeting tijdens een verzorgde goede maaltijd.

De inhoudelijke thema’s variëren per sessie. Dit hangt enerzijds af van welke thema’s op dat moment in het jaar (seizoen) relevant zijn voor de medezeggenschap. Dit zijn met name de jaarlijks terugkerende thema’s zoals; begroting, overdracht, werving, animo, inwerking en jaarplan. Anderzijds hangt dit natuurlijk af van actuele ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap en/of wetgeving. Vandaar dat er gekozen is voor een terugkerende en herkenbare vorm waarbinnen ruimte is voor het meenemen van de actualiteit. 

Tot slot kan het ook zijn dat er vanuit de achterban een concrete behoefte ontstaat voor de bespreking van een specifiek onderwerp, uiteraard zal hier dan in het organiseren van de sessie rekening mee gehouden moeten worden.

We trappen het jaar af met de Lentesessie! De Lentesessie staat dit keer in het teken van de aankomende medezeggenschapsverkiezingen. Zowel beginnende als doorgewinterde medezeggenschappers kunnen hier hun kennis over campagne voeren, democratisering en verkiezingen uitbreiden. Ook komen er debatexperts een training verzorgen die je inhoudelijke debatteervaardigheden zal aanscherpen, en is er een workshop over je invloed uitbreiden! Op deze manier is het ook de moeite waard voor opleidingscommissies en raden die dit jaar geen verkiezingen houden.

Een omvangrijker programma betekent ook dat er wat eerder gestart zal gaan worden dan voorheen. In de huidige vorm is ervoor gekozen om halverwege/einde middag te starten.