page title icon Versterking medezeggenschap loopt spaak

Op 5 april was op ScienceGuide te lezen dat verschillende partijen al bijna anderhalf jaar zijn bezig zijn met de uitwerking van moties die de de positie van de medezeggenschap in het hoger onderwijs moeten versterken. Minister Dijkgraaf schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er in ieder geval afspraken zijn gemaakt over o.a. scholing, ondersteuning en communicatie. In deze fase zijn de expertorganisaties op het gebied van medezeggenschap op het hbo (hboMZ en VMH) en het wo (LOF en LOVUM) actief betrokken in het besluitvormingsproces.

Zodra het moeilijk wordt, blijken de inhoud en het belang van de medezeggenschap echter niet meer leidend. Specifiek wordt er in de aangenomen moties opgeroepen tot landelijke richtlijnen omtrent bekostiging. In de uitwerking hiervan worden de expertorganisaties niét betrokken, terwijl juist zij weten wat het van raden en opleidingscommissies vraagt om de taken volledig en kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.
De inspanningen van de betrokken studentenorganisaties LSVb en ISO, die medezeggenschap beide hoog in het vaandel hebben staan, worden gewaardeerd, maar het lijkt erop dat vooral koepelorganisaties UNL en VH nu ruimschoots de kans krijgen om meerdere grote kanttekeningen te plaatsen bij het belang van een goede uitwerking van deze moties.

Als organisatie die zich specifiek richt op het hbo, is het voor ons pijnlijk om te zien dat de VH weliswaar bereid is om tot een realistische consensus te komen, maar daarin wordt teruggehouden omdat UNL het versterken van de medezeggenschap anders ziet. Wij vragen ons af hoe het kan dat de meer omarmende houding vanuit de VH, ondanks de behoefte van het hbo om zichzelf stevig te positioneren, niet prominenter naar voren komt bij de uitwerking van de moties.

Het hbo is zelfstandig in staat om goede afspraken te maken over de medezeggenschap in het hbo, denken wij. We zouden daarom graag met de VH en VMH om tafel gaan om samen billijke afspraken te maken voor het hbo. Een compleet en betaalbaar takenpakket voor zowel medezeggenschapsraden als opleidingscommissies staat daarin centraal.

Lees het hele opiniestuk